Verwarde manStel dat je een ZZP of MKB ondernemer bent met een website en dat je meer klanten, klussen of verkopen via die site wilt. Met andere woorden je probleem is:

Ik krijg te weinig klanten via mijn website!

Je zit met de handen in het haar, want er komt niet genoeg omzet binnen via je site. Dus je zoekt externe hulp van een Franq businesscoach. Wat gebeurt er dan?

Vragen stellen

Het eerste wat de coach doet is veel vragen stellen om het probleem duidelijker te krijgen. In dit geval kun je vragen verwachten zoals

 • Waarom wil je klanten via je website? Is het niet beter om die offline te werven?
 • Wil je meer klanten of wil je meer omzet van bestaande klanten?
 • Voor welke producten of diensten wil je meer klanten?
 • Wie zijn je (beoogde) klanten?
 • Hoe verloopt je verkoopproces?

Op deze manier komt je probleem veel scherper in beeld. Misschien moet je zelfs je probleem herschrijven. Je wordt ook gevraagd met concrete getallen te komen. Hoeveel klanten krijg je nu en wat besteden die. Hoeveel bezoekers komen op je site.

In dit stadium zal een Franq businesscoach ook vragen stellen op strategisch niveau. Waar wil je met je bedrijf naartoe en waarom? Wat is je doelgroep en voor welke klantbehoeftes heb jij een oplossing? Wie spelen er een rol in je bedrijf en met welke andere marktpartijen heb je te maken? Concurrenten, leveranciers, overheid. Op deze manier overstijg je het probleem en kun je er met een helikopterblik naar kijken.

Oorzaak en gevolg

Voor een duurzame oplossing van je klantenwervingsprobleem is het zaak om het lek boven water te krijgen: wat is de oorzaak dat je te weinig verkoopt via je site? Een goede techniek hiervoor is een visgraat- of boomdiagram, waarin het probleem wordt uitgesplitst in deelproblemen en die worden weer verder onderverdeeld. Dat ziet er in dit geval ongeveer zo uit:

 • te weinig klanten via site
  • te weinig bezoekers
   • laag in Google
    • langzame site
    • weinig reviews
   • geen social media
  • bezoekers bestellen weinig
   • aanbod onduidelijk
   • lage gebruiksvriendelijkheid
   • teksten onduidelijk

Door op deze manier het probleem uit te splitsen achterhaal je de oorzaak of oorzaken en dat geeft je een clou voor de oplossingsrichting.

Doelen en randvoorwaarden

Als je het probleem helder hebt kun je doelen stellen. Hoeveel klanten wil je erbij krijgen en op welke termijn? Eventueel kun je dit uitsplitsen naar product(groep)en.  Je zou ook een richtbedrag voor winst of omzet kunnen stellen.

Je coach zal je ook vragen naar randvoorwaarden. Je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd en geld. Je wilt bepaalde methoden of technieken beslist niet toepassen, wellicht vanwege ethische redenen. Kortom, er zijn uitgangspunten waaraan je oplossing moet voldoen. Je bewuste en onbewuste aannames maak je expliciet.

Ideeën en oplossingen

Is het probleem helder en zijn de doelen gesteld, dan gaan we werken aan de oplossingen. Sommige daarvan zijn standaard. In het geval van klantenwerving is een voor de hand liggende stap om te gaan adverteren op Google of Facebook. Dit is echter niet direct het beste idee, want het is duur en ook ook niet direct lange-termijn. Om meer passende ideeën te genereren maken we bij Franq veel gebruik van beelddenken: we zetten de rechterhersenhelft aan het werk. Deze werkt vaak onderbewust en langzaam, maar geeft wel kwalitatief de beste resultaten. We werken bijvoorbeeld met:

 • brainstormsesies
 • analogieën en metaforen
 • willekeurige woorden
 • omdenken
 • visualisaties en imaginaties

Keuze en uitwerking

Is de rechterhersenhelft klaar met ideeën spuien, dan zetten we de linkerhersenhelft aan het werk om ze te ordenen en schiften. Elk idee wordt op zijn merites beoordeeld: worden de doelen behaald, voldoet het aan de randvoorwaarden, wordt het probleem echt opgelost? De ideeën die deze tests doorstaan worden via combinatie en selectie verder ingedikt, totdat we uiteindelijk één oplossing overhouden.

Deze werken we dan verder uit. Stel dat we in dit geval vast hebben gesteld dat de oorzaak van de magere websiteresultaten ligt in het onduidelijke dienstenaanbod. Dan is het een goed idee om dit aanbod te herstructuren en beter toe te spitsen op de doelgroep. Er moeten veel (soms pijnlijke) keuzes worden gemaakt om helderheid te scheppen naar de klant toe. Wij helpen je daarbij.

Na implementatie van de oplossing is het coachingtraject niet voorbij. We houden de vinger aan de pols en blijven de resultaten meten. Zijn er daadwerkelijk meer bezoekers op je site en bestellen die meer? Op basis van deze metingen stellen we eventueel bij om zo tot een bevredigend einddoel te komen: meer klanten en verkopen via je website.

Met Franq meer klanten krijgen

We hebben vele artikelen geschreven die gaan over klantenwerving via internet. Een greep uit ons aanbod:

Daarnaast hebben we een e-coaching programma ontwikkeld Verkopen via internet dat je laagdrempelig via e-mail de basisbeginselen leert van internetmarketing.

Je kunt ook kiezen voor een meer persoonlijke workshop van een dagdeel, zoals bijvoorbeeld de Workshop verkooppagina schrijven.

Het meest effectief is een maatwerk persoonlijk coachingtraject met één van onze businesscoaches. Neem hiervoor contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Wij helpen je graag!