Business Model Canvas

Business Model Canvas

Een bedrijf is iets wat waarde levert aan klanten in ruil voor geld. Om je bedrijf te kunnen analyseren moet je het simplificeren tot de essentie: het zogenaamde bedrijfsmodel.  Het Business Model Canvas is een tool om je bedrijfsmodel te

Het bedrijfsidee

De startende ondernemer staat voor de zware taak vanuit het niets een levensvatbaar en winstgevend bedrijf op te zetten. Wat is een goed bedrijfsidee en hoe kom je erop? Wat is een bedrijfsidee? Een bedrijfsidee is een idee voor een

Ansoff-model

Ansoff-model

Als je je omzet wilt laten groeien, kan het zinvol zijn om het Ansoff-model van stal te halen. Dit in de vijftiger jaren door Igor Ansoff bedachte groeimodel beschrijft vier groeistrategieën aan de hand van een matrix met de assen

SWOT-analyse

SWOT-analyse

De SWOT-analyse confronteert de kansen en bedreigingen uit de externe analyse met de sterktes en zwaktes uit de interne analyse. Wat resulteert zijn issues of kwesties waarmee je bedrijf  aan de slag moet.

Strategische doelen

Strategische doelen

Heb je als ondernemer eenmaal een missie vanuit je diepere waarom bepaald, dan is het zaak deze te vertalen in lange-termijn strategische doelen. Die doelstellingen bepalen wat je wilt bereiken over pakweg één tot twee jaar. Zeg maar een stip

Interne analyse

Interne analyse

Na de externe analyse volgt de interne analyse: wat heb je als onderneming in huis aan vaardigheden en middelen en welke daarvan kun je kwalificeren als een blijvend concurrentievoordeel.

Externe analyse

Het startpunt van de strategische positiebepaling van een bedrijf is de externe analyse of omgevingsanalyse. Je kijkt daarbij naar wat er buiten de onderneming aan de hand is. Het is een vooral kwalitatieve beoordeling van marktpartijen en trends, waarbij het

De Gouden Cirkel

De Gouden Cirkel

Je why is de kern van de Gouden Cirkel. Ik ben ervan overtuigd dat, wil je als ondernemer maximale winst én plezier beleven, je moet werken vanuit je kern. Noem het je roeping, passie, missie of om met marketinggoeroe Simon

Volg je hart

Volg je hart

Onlangs sprak ik met een studente die vertelde dat ze de studierichting had gekozen omdat daar later werk in te vinden was. En niet zozeer de richting waar ze eigenlijk meer belangstelling voor had.

Productisering

Productisering

Productisering is het transformeren van een diensten- naar een productenbedrijf. Strategisch is het verstandiger te verdienen aan producten dan aan diensten. In dit artikel leg ik uit waarom en hoe u als ondernemer uw bedrijf kunt productiseren.